Vissza a főoldalra
Vissza a lexikon főoldalára
Helyszínek

Hachiman

Titán (világ) » Khul » Hachiman
A Beltengertől nyugatra áthatolhatatlan dzsungeleket találunk, ahol emberevő Gyíkemberek és más hasonló, embergyűlölő fajok laknak. A növényzet egyre sűrűbbé válik, miközben elérünk egy áthatolhatatlan hegylánc lábához, amelynek a Beltenger környéki emberek soha nem adtak nevet, s amelyet a hegy túloldalán lakók nehézkes nyelvén Shios'ii-hegységnek hívnak. Hachiman királyság, amely a hegység tövében fekszik, tökéletesen el van vágva Khul többi részétől. Mivel az ország rendkívül gazdag ásványokban és termőföldje kitűnő, ezért lakosai soha nem érezték szükségesnek, hogy megkíséreljék az átkelést a felhőket súroló csúcsokon, melyek elzárják országukat a világ többi részétől; másrészt, mivel nem igazán jó tengerészek, a Déli-tengeren sem merészkedtek soha nagyon messze a partoktól.

Hachiman lakói elszigeteltségükben nagyon sajátságos kultúrát építettek ki, melyet mély vallásos hit jellemez, és ugyanakkor a katonai arisztokrácia uralma, amely egészen hihetetlen hadi fogásokat fejlesztett ki. Hachiman uralkodóját Sógunnak nevezik, őalá alacsonyabb rangú nemesek tartoznak, akik az országban lévő kisebb földbirtokok urai. Hachiman lakói többnyire parasztok, s olyan szorosan kötődnek feudális urukhoz, illetve elöljárójukhoz, mintha annak rabszolgái lennének. Mindazonáltal boldog emberek, hisz országuk kultúrája arra tanította őket, hogy legyenek elégedettek helyzetükkel, és hogy farmerként ugyanolyan fontosak az ország számára, mint uraik. Sajnálatos talán, hogy más, vadabb országok nem teszik magukévá az efféle hitvallást, ugyanakkor milyen unalmas és szomorú lenne, ha a Titán minden országa egyforma lenne – és így bátor kalandorokra sem igen lenne szükség. Talán elrebeghetünk egy imát az istenekhez, hogy ilyesmi elő ne forduljon!

Itteni helyszínek

Kapcsolódó cikkek

Bestiák: Gyíkember
Helyszínek: Beltenger
Helyszínek: Déli-tenger
Helyszínek: Khul
Helyszínek: Titán (világ)
Személyek: Kihei Hasekawa Sógun
Személyek: Sógun

Ez a cikk több mint valószínű, hogy a Titannica megfelelő szócikkének (talán éppen ennek) információi alapján készült el, avagy fog majd egyszer elkészülni.
hr